Baptistų teologija

POŽIŪRIS Į SAKRAMENTUS

Priklauso denominacijoms, kurios neturi sakramentų. Krikštija tik „sąmoningus” asmenis, kai jie sąmoningai pasirenka sekti Jėzų, o Viešpaties Vakarienę valgo – kaip atminimą. 

Baptistai neigia, kad žmogus gali turėti dvasinį autoritetą kititam, ir vengia žmonių suformuluotų tikėjimo išpažinimų (Liuteronybė: Kas tai? p. 104)

Nepripažįsta kūdikių krikšto. Vietoje kūdikių krikšto gali būti naudojamas vaiko palaiminimas.  

Pabrėžia atgimimą iš naujo, bet jo niekaip nesieja su krikštu, bet labiau su įtikėjimu ir gyvenimo būdo pasikeitimu. Vandens krikštas baptistams – tik viešas įtikėjusio žmogaus tikėjimo ir atsivertimo paliudijimo veiksmas, kuriuo tikintysis tampa pilnateisiu bendruomenės nariu. 

POŽIŪRIS Į PAMALDAS

Baptistai neturi formalių pamaldų. 

Tiki, kad Šventasis Raštas ir jo tiesos labiau paliečia žmonių širdis, jei jos yra apvilktos poezijos ir muzikos rūbu. Yra atviresni įvairioms naujovėms, ieško naujų išraiškos ir evangelizavimo formų. 

Giesmėse ir poezijoje siekia, kad atsispindėtų tikinčiojo žmogaus patirtis: džiaugsmas, liūdesys, kova, tikėjimas, viltis.

Svarbiausi mokymo akcentai – krikščioniškas gyvenimas ir Kristaus patikėtos misijos vykdymas. Ragina ir motyvuoja tikinčiuosius aktyviai įsijungti į bažnyčios vykdomą misijos darbą, studijuoti šv. Raštą ir dalintis asmeniškais liudijimais.