EKUMENIJA

1959 m. liuteronų ir reformatų dvasininkai kartu dalyvauja pamaldose  Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje. Reformatų kun. P. Jašinsko nuotrauka siųsta kun. J. Sprogiui. 

1965 m. Dvylių k., Klaipėdos r. Po maldų, kunigo J. Sprogio sodyboje Dvyliuose svečiuojasi ir nemažas būrys tikinčiųjų, priklausiusių Klaipėdos evangelikų baptistų bažnyčiai. Alberto Latužio nuotr.

Liuteronų kunigas Ernst Roga sako pamokslą Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje.

Nuotr.: Dovilų etnokultūros centro.

2019 m. Kisinių kapinių šventėje evangelikai liuteronai meldžiasi kartu su evangelikais baptistais. Nuotraukoje liuteronų kunigas Remigijus Šemeklis ir baptistų pastorius Albertas Latužis.