Evangelikų liuteronų bažnyčios struktūra

Alberto Stubros nuotrauka
1994 m. Ordinacija. Vyskupui Jonui Kalvanui asistuoja kunigai Jonas Kalvanas (jaunesnysis) ir Ernst Roga. 

Baznycios-logo

Bažnyčios valdymo struktūra: SINODALINĖ-EPISKOPALINĖ
Detaliau: 2008 m. LELB statutas 

Sinodo nariai – visi dvasininkai ir deleguoti parapijų atstovai.
Sinodų periodiškumas: kas 3 metai. 

Aukščiausia bažnyčios savivaldos institucija: SINODAS.
Aukščiausias dvasinis ir administracinis vadovas: VYSKUPAS

Vykdomasis organas: KONSISTORIJA
Konsistorijos pirmininkas: VYSKUPAS
Konsistorijos nariai: 12 asm., iš kurių 2/3 dvasininkai 

Kas jungia evangelikus liuteronus su reformatais ir baptistais?

Pirmiausia, panašus požiūris į Šv. Raštą bei nuteisinimo doktriną. 

Su reformatais. Prūsijos bažnytinė unija, kurioje evangelikų liuteronų ir evangelikų reformatų bažnyčios buvo administraciškai sujungtos į vieną bažnytinę struktūrą. Panaši liturginė ir giedojimo tradicija. Per laiką, netgi dvasininkų rūbai supanašėjo.

Su baptistais. Be oficialių pamaldų, seniau liuteronų bažnyčioje vykdavę neformalūs pietistiniai surinkimai bei namų pamaldos. Baptistų tradicija artimiausia, būtent, surinkimininkų tradicijoms. Pietistai liuteronai savo pasaulietinius pamokslininkus vadindavo „sakytojais”.