Evangelikų reformatų bažnyčios struktūra

Reformatų bažnyčia biržuose. Nuotr.: ref.lt

Bažnyčios valdymo struktūra: SINODALINĖ
Vizualizuota shema

Sinodo nariai: visi dvasininkai, sinodo išrinkti kuratoriai, parapijų deleguoti atstovai. 
Sinodų periodiškumas: kas 1 metai. 

Aukščiausioji bažnyčios savivaldos institucija: SINODAS
Aukščiausias dvasinis vadovas: GENERALINIS SUPERINTENDENTAS
Aukščiausias administracinis vadovas: KONSISTORIJOS PREZIDENTAS

Vykdomasis organas: KONSISTORIJA
Konsistorijos prezidentas: pasaulietis
Konsistorijos nariai: 8 asm., iš jų 4 dvasininkai ir 4 pasauliečiai

Nuotr.: istorineprezidentura.lt

Prezidento Antano Smetonos apsilankymas Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje.