Bažnyčios statutai

shutterstock_135114548

Nuotr.: Credit: stevemart/Shutterstock

Pirmasis pokarinis Lietuvos TSR evangelikų liuteronų bažnyčios statutas (kartu su dvasininkų nuostatais) buvo priimtas 1955 metais vykusiame Sinode. Jie buvo  1956 m. išspausdinti bažnyčios kalendoriuje (pakartotinai 1971 m.). Po metų, 1957 m. papildomai –  kapinių priežiūros taisyklės, kurių atnaujinimai skelbiami 1959 metų kalendoriuje.

1976 metais vykęs sinodas atnaujina bažnyčios statutą. Statutas su dvasininkų nuostatais buvo išspausdinti 1977 metų kalendoriuje .

Dabartinė naujausia LELB statuto redakcija buvo priimta 2008 metais. 

2014 metais buvo priimti konsistorijos nustatyti dvasininkų nuostatai, išspausdinti Lietuvos evangelikų kelio laikraštyje (2014, nr 6 (359)).